Acupunctuur is een zeer oude geneeswijze, die van oorsprong afkomstig is uit China.

De eerste geschriften dateren van ongeveer 2500 voor Christus.
Ze geven al blijk van uitgebreide kennis over leven, ziekte en gezondheid.
Volgens schattingen en op basis van boeken is acupunctuur al meer dan 5000 jaar oud.
Acupunctuur is daarmee een van de oudste systemen van geneeskunde die heden nog in gebruik zijn.

Acupunctuur wordt over bijna heel de wereld uitgeoefend. In het oosten is de toepassing van acupunctuur wijdverbreid.
In het moderne westen groeit het besef snel, dat acupunctuur stoelt op een waardevolle visie op het functioneren van het lichaam en de genezing van ziekten. Aan universiteiten van verschillende landen in het oosten èn westen wordt acupunctuur bestudeerd.