Acupunctuur heeft van oudsher tot doel ziekten te voorkomen en operaties te vermijden. Via polsdiagnose kan een ziekte ontdekt worden, lang voordat deze aanleiding geeft tot klachten. Het verdient derhalve de voorkeur om (evenals gebruikelijk is bij de tandarts) twee keer per jaar een controle te laten verrichten. Het is eenvoudiger mensen gezond te houden, dan te genezen.